>
За нас 

Податоци за контакт

Главен претставник за Македонија:

 

ГАИА

Адреса: Бул. АСНОМ бр. 24 локал 3, 1000 Скопје

Телефон: +389 70 72 36 31 или +389 22 511 0234

E-mail адреса: dr.b.gjuroska@homeopatija.com.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaška, Zgoša 23, Begunje, SlovenijaПроизводител:

 

Flaška d. d.

Zgoša 23, 4275 Begunje

Телефон: 04 53 33 631

GSM: 041 732 812

mail: voda@flaska.si

 

СЛО веб страна: www.flaska.mk

Меѓународна веб страна: www.flaska.eu 

 

Даночен број: SI41577434

TRR: 03127-1000600531

IBAN: SI56 0312 7100 0600 531

BIC: SKBASI2X

Регистарски број: 3492982000

 

 

Наша мисија:
Да го подобриме квалитетот на животот и да ја заштитиме животната средина со помош на Flaska шишето и водата.

 

Ги следиме следниве вредности:

Интегритет, Пораст, Успех, Флексибилност, Услужливост, Здравје

 

Наша визија:

Компанијата Flaska до 2020 година ќе стане водечки производител во светот на програмабилни производи за активен, здрав и еколошки начин на живот.